El passat 4 de Desembre, Radio Gràcia va convidar a les entitats de Gràcia Solidària amb motiu d’un programa monogràfic sobre cooperació. És aquest un fet del tot inèdit en l’àmbit de la comunicació i que és de justícia destacar, i ha de servir per esperonar a altres mitjans perquè tinguin iniciatives similars.

Conduit per la Josefina Altés, i amb la doble funció de cooperant i músic en Xavier Valdivieso, al porgrama hi van assistir Acció Planetària, Ajutsi, Família de Hetauda, Fundació Gune, Gràcia amb el Sàhara i Teixint Connexions i, a part de les explicacions de les entitats, vam gaudir d’un magnífic repertori musical

The FDA will enforce any violations by stopping the manufacture of the product or seizing it. Studies of Cubicin with anticoagulants, other than warfarin, have not been conducted. Furthermore, thrombin sustains the clotting process by two mechanisms: amplification of its own production by activating the intrinsic pathway, particularly factors XI, IX, VIII, and X, and platelet activation https://pharmacie-enligne.org/. One should also acknowledge that many people inside Pfizer were frustrated by the very poor response of Exubera; they believed that they did the best they could.

En representació de Gràcia Solidària, Frederic Callís va detallar tot un seguit de temes d’actualitat, des de la Fira Solidària al concurs solidari, passant per l’elaboració d’un cens d’entitats de cooperació de Gràcia, i la conversió de la plataforma Gràcia Solidària en una Associació; fet que ha de permetre desenvolupar millor i de manera més efectiva tot tipus d’accions de suport al conjunt de les entitats alhora de promoure accions conjuntes, que facilitin i incrementin la major visualització i reconeixement de les organitzacions de cooperació de Gràcia i dels projectes que desenvolupen.