RESUM

El programa d’evacuacions sanitàries possibilita que persones amb malalties incurables siguin traslladades a hospitals de Portugal, Espanya, Itàlia o Suïssa.

  • Indret del món on es desenvolupa: Guinea Bissau
  • Beneficiaris: 60 persones/any
  • Tipologia: Salut

CINC CÈNTIMS DEL PROJECTE

El programa d’evacuacions sanitàries possibilita que persones amb malalties incurables siguin traslladades a hospitals de Portugal, Espanya, Itàlia o Suïssa.

Aida treballa en aquest programa des de 2008. En aquest temps, ens hem especialitzat en l’evacuació de menors amb cardiopaties. Són aquestes unes malalties greus en uns països on no tenen cura.

En el decurs d’aquests anys, s’ha observat que és factible el seu diagnòstic amb els mitjans de que es disposa a Guinea Bissau i que es pot garantir la seva recuperació en els països d’acollida. Malgrat que les intervencions són complexes, la recuperació és força ràpida.

Les persones evacuades són ateses als països de destí gràcies a convenis amb hospitals públics i privats, i alhora atesos per famílies i institucions.

Un cop recuperats, els menors tornen als seus països, amb les seves famílies. L’objectiu és que gaudeixin d’una segona oportunitat amb la mateixa esperança de vida que tenen els nens de la seva edat.

Enguany ens proposem atendre 60 infants.