Mitjà de publicació: BUTLLETÍ PONT SOLIDARI DE BANC DE RECURSOS
Data de publicació: Quart trimestre de 2018